ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
02
ชื่อกิจกรรม
ครอบครัวพอเพียง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนิรมล, ครูจตุพล
สถานที่
โรงอาหารฝั่งห้องอาเซียน และห้อง 612
รายละเอียด
รับ ม.ต้น 30 คน ม.ปลาย 20 คน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ