ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
03
ชื่อกิจกรรม
วิถีไทยพุทธ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูหทัยชนก
สถานที่
331
รายละเอียด
รับนักเรียนที่สนใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทไทย และการสดวดมนต์ที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และการประกวดมารยาทไทย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (29)

กลับ