ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
04
ชื่อกิจกรรม
หนังสือเล่มเล็ก
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูภานิภัค, ครูบวรผ่องโสภาคย์
สถานที่
654
รายละเอียด
นักเรียนมีความสามารถทางการเขียนนิทาน การเล่าเรื่อง มีพื้นฐานด้านการวาดรูประบายสี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ