ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
05
ชื่อกิจกรรม
ร้องเล่นเป็นทำนอง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสายจรัส , ครูประพันธ์
สถานที่
657
รายละเอียด
ฝึกอ่านออกเสียงทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ