ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
07
ชื่อกิจกรรม
อ่านสนุกสุขหรรษา (PISA)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกรรณิการ์, ครูปวีร์ธิดา
สถานที่
656
รายละเอียด
นักเรียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความได้ดี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ