ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
09
ชื่อกิจกรรม
ภาษาพาที (การประพันธ์)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเมธาวี, ครูดาราวรรณ
สถานที่
651
รายละเอียด
มีทักษะทางการแต่งคำประพันธ์ได้ รู้จักการเลือกสรรคำมาใช้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ