ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
12
ชื่อกิจกรรม
บาสเกตบอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอภินันท์ , ครูนิรากุล
สถานที่
สนามบาสเกตบอล
รายละเอียด
พิจารณานักกีฬาบาสเกตบอลก่อน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ