ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
17
ชื่อกิจกรรม
อย.น้อย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูชยาภรณ์
สถานที่
ลานหน้าอาคาร 3
รายละเอียด
รับนักเรียน ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบและระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ