ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
18
ชื่อกิจกรรม
ตะกร้อวง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธีระศักดิ์ , ครูสมภพ
สถานที่
ลานหน้าอาคารฝึกงาน (อาคาร 8)
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (29)

กลับ