ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
19
ชื่อกิจกรรม
ธุรกิจการบัญชี
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสมพร คงทรัพย์
สถานที่
526
รายละเอียด
เฉพาะนักเรียนแผน ธุรกิจ เป็นหลัก
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ