ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
21
ชื่อกิจกรรม
Beverage (การชงเครื่องดื่ม)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูญาดา, ครูนุสรา, ครูกมลวรรณ
สถานที่
ห้องคหกรรม (811)
รายละเอียด
เรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทชงอย่างง่ายๆ รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ