ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
25
ชื่อกิจกรรม
คอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูปฏิญญา, ครูชนะชัย, ครูวรุตม์, ครูกนกวรรณ, ครูดนัย, ครูอำภาพร
สถานที่
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 90
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (90)

กลับ