ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
24
ชื่อกิจกรรม
โสตทัศนศึกษา
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสำราญ , ครูจุลรักษ์
สถานที่
424, 425
รายละเอียด
แบ่งการเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องเสียง และกลุ่มถ่ายภาพ สามารถใช้เครื่องเสียงเบื้องต้นได้ ตัดต่อวีดีโอ ถ่ายภาพได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 60
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (60)

กลับ