ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
27
ชื่อกิจกรรม
รัก-รักษ์ศิลป์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูลลิลรัตน์ , ครูณัฐพงษ์ , ครูวัชรี
สถานที่
533 - 535
รายละเอียด
พิจารณานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะเป็นหลัก ปฏิบัติวาดภาพระบายสี พร้อมนำเสนอผลงาน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 90
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (90)

กลับ