ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
28
ชื่อกิจกรรม
Body Dance
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุระพิณ, ครูอโณชา
สถานที่
531
รายละเอียด
รับนักเรียนที่มีความสามารถหรือมีความสนใจเรื่องการเต้นรำแบบต่างๆ เน้นผู้หญิงเป็นหลัก
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 60
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (60)

กลับ