ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
29
ชื่อกิจกรรม
ดนตรีไทย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนฤเบศ , ครูธัชมัย
สถานที่
549
รายละเอียด
พิจารณานักเรียนที่มีทักษะดนตรีไทยเท่านั้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ