ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
31
ชื่อกิจกรรม
วงโยธวาทิต
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธนวุฒิ, ครูสุชา
สถานที่
512
รายละเอียด
พิจารณานักเรียนที่เป็นวงโยธวาทิต และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเป็นหลัก ต้องฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน และเสาร์ อาทิตย์ สามารถนอนค้่างคืนที่โรงเรียนได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 80
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (57)

กลับ