ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
34
ชื่อกิจกรรม
เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูประคอง, ครูจินตรัตน์, ครูกัญญาภัค
สถานที่
223
รายละเอียด
รับเฉพาะนักเรียนที่งานแนะแนวคัดเลือกไว้แล้วเท่านั้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ