ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
33
ชื่อกิจกรรม
แนะแนวสัญจร
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุมาลี
สถานที่
ใต้ถุนอาคาร 2 ฝั่งห้องแนะแนว
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ปลาย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ