ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
36
ชื่อกิจกรรม
ยุวบรรณารักษ์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสถาพร, ครูศรัญญา
สถานที่
ห้องสมุด
รายละเอียด
สามารถปฏิบัติงานในช่วงเช้า ช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็น เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ นักเรียนต้องมีความเสียสละ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ