ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
37
ชื่อกิจกรรม
พยาบาลรุ่นเยาว์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกนกวัลลิ์
สถานที่
ห้องพยาบาล อาคาร 6
รายละเอียด
รับเฉพาะนักเรียนหญิง นักเรียนหญิง ม.ปลาย 4 คน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 นักเรียนหญิง ม.ต้น 4 คน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเป็นนักเรียนที่ครูได้ติดต่อไว้แล้วเท่านั้น นักเรียนสามารถทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลในช่วงเช้า กลางวัน และเย็นได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 8
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (8)

กลับ