ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
32
ชื่อกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุวรรณ์ , ครูเสมอแข
สถานที่
ลานสนามเอนกประสงค์ และหน้าอาคาร 1
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ปลาย ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น *ม.4และม.5 ในกรณีทีสอบ ร.ด. ไม่ผ่าน ต้องเลือกชุมนุมใหม่
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (49)

กลับ