ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
35
ชื่อกิจกรรม
การพูดเปลี่ยนชีวิต
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูบุปผา
สถานที่
244
รายละเอียด
ฝึกบุคลิกภาพการเป็นผุ้นำ เป็นนักพูดที่ดี สามารถพูดต่อหน้าประชุมชนได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ