ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
42
ชื่อกิจกรรม
ภาษาจีน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศศินภา, ครูจีน
สถานที่
722
รายละเอียด
เฉพาะนักเรียนที่เรียนศิลป์จีน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (37)

กลับ