ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
44
ชื่อกิจกรรม
Drama Club
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพัชรินทร์, ครูสุรชัย, ครูศุภากร
สถานที่
723
รายละเอียด
การแสดงละครสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ รับนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี รับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.5
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (19)

กลับ