ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
45
ชื่อกิจกรรม
Amazing English
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวรัญญา, ครูฉัตรวิไล, ครูเกศสินีย์
สถานที่
733
รายละเอียด
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการสื่อสาร
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ