ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
46
ชื่อกิจกรรม
English with song
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศศิตา, ครูอมรรัตน์
สถานที่
743
รายละเอียด
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ