ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
47
ชื่อกิจกรรม
ปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูจารุวรรณ , ครูดวงรัตน์
สถานที่
731
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ปลาย นักเรียนมีทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และสามารถเล่นอักษรไขว้ภาษาอังกฤษได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (20)

กลับ