ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
48
ชื่อกิจกรรม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนวพร, ครูทองใหม่, ครูพิชญาภัค
สถานที่
742
รายละเอียด
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ