ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
51
ชื่อกิจกรรม
คิดเลขเร็ว
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอกนิษฐ์, ครูพรนภา จุ้ยเจริญ
สถานที่
232
รายละเอียด
นักเรียนต้องมีทักษะในการคิดคำนวณ รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (40)

กลับ