ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
52
ชื่อกิจกรรม
A-MATH
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธนิตา, ครูวิริยา
สถานที่
245
รายละเอียด
นักเรียนมีทักษะในการเล่น A-MATH มีทักษะในการคำนวณดี สามารถไปแข่งขันต่อยอดได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ