ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
54
ชื่อกิจกรรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูทรรศนีย์, ครูพรนภา วงศ์สายตา
สถานที่
242
รายละเอียด
ใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (29)

กลับ