ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
53
ชื่อกิจกรรม
ซูโดกุ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูชนิกา, ครูสาวิตรี
สถานที่
234
รายละเอียด
นักเรียนมีทักษะทางการคิดคำนวณ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ