ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
55
ชื่อกิจกรรม
เวทคณิต
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูจงจิต, ครูสุจินดา
สถานที่
246
รายละเอียด
มีทักษะในการคิดคำนวณดี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (40)

กลับ