ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63
ชื่อกิจกรรม
วิทยาศาสตร์แสนสนุก
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูแสงระวี, ครูรุ่งอรุณ
สถานที่
537
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ต้น ฝึกการค้นคว้า ทดลองทางวิทยาศาสตร์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ