ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
65
ชื่อกิจกรรม
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูณัฐพงษ์, ครูชานนท์
สถานที่
641
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ต้น ศึกษาเกี่ยวกับโลก ดวงดาว และเทคโนโลยีอวกาศ ธรณีวิทยา และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลก พร้อมการปฏิบัติการทดลอง สืบค้นข้อมูล
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (49)

กลับ