ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64
ชื่อกิจกรรม
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพิชญาภัค , ครูปรียาดา
สถานที่
637
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ปลาย ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน รู้จักสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ