ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62
ชื่อกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ STEM
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสายใจ, ครูวชิรพล, ครูกนกพร
สถานที่
642
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ต้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (49)

กลับ