ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
66
ชื่อกิจกรรม
เคมีรุ่นเยาว์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอุบลศรี , ครูวรรณิศา
สถานที่
634
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ปลาย พิจารณานักเรียนห้องวิทย์-คณิตเป็นหลัก สามารถสืบค้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง การทำผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี การทำความสะอาดเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นำมาใช้ในชีวิตได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ