ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
61
ชื่อกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูณฐินี, ครูบุญญฤทธิ์, ครูเขมรัฐ, ครูธีรนุช, ครูพัสตราภรณ์, ครูวริษฐ์, ครูธนศกร
สถานที่
อาคาร 6 ชั้น 3
รายละเอียด
พิจารณานักเรียนที่มีแผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นหลัก
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 200
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (108)

กลับ