ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
67
ชื่อกิจกรรม
ฟิแลป
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพิมพ์ใจ, ครูกฤช, ครูสุทธินี
สถานที่
636
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ปลาย ไม่จำกัดแผนการเรียน เป็นการศึกษาค้นคว้าทางกายภาพอย่างมีระเบียบแบบแผน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ