ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
39
ชื่อกิจกรรม
สภานักเรียน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธรรศกร, ครูสิทธิชัย
สถานที่
ห้องสภานักเรียน 615
รายละเอียด
พิจารณานักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิม 2561 ก่อน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ