ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
43
ชื่อกิจกรรม
Enjoy vocabulary
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพีรญา, ครูทัศนีย์
สถานที่
732
รายละเอียด
เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกม และเทคโนโลยี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ