ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
11
ชื่อกิจกรรม
พินิจวรรณคดี
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูณิชารีย์, ครูศิรินันท์
สถานที่
652
รายละเอียด
มีความชอบในการอ่านวรรรคดีและวรรณกรรมไทย มีทักษะการอ่านคิดวิคราะห์และเขียนสื่อความ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (48)

กลับ