ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
22
ชื่อกิจกรรม
ศิลปะการโรยทราย (สวนแก้ว)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอภิมุข
สถานที่
อาคารฝึกงาน (อาคาร 8)
รายละเอียด
สามารถจัดสวนถาด สวนแก้วได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝีมือประณีต
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ