ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
40
ชื่อกิจกรรม
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวันเพ็ญ
สถานที่
ลานอเนกประสงค์ข้างเสาธง
รายละเอียด
มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบปฏิภาณ มีวินัยในตนเอง อดทน เสียสละ สามารถอยู่ปฏิบัติงานทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้ตลอดเวลา สามารถอยู่ฝึกซ้อมได้ในช่วงเย็นทุกวัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (34)

กลับ