ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
49
ชื่อกิจกรรม
Young Reporter
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสิริพร, ครูแสงระวี
สถานที่
741
รายละเอียด
ฝึกการออกเสียงประโยค แปลความหมายของเนื้อหาข่าวภาษาอังกฤษได้ จากสื่อภาษาอังกฤษโดยตรง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (20)

กลับ