ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
56
ชื่อกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูดวงใจ, ครูจันทร์ญา
สถานที่
231
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ