ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
57
ชื่อกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเทพมงคล, ครูสุชาดา
สถานที่
241
รายละเอียด
รับเฉพาะนักเรียนม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต และศิลป์คำนวณเท่านั้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (3)

กลับ