ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
58
ชื่อกิจกรรม
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวาสนา
สถานที่
243
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.2/3 - 2/5 เท่านั้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (30)

กลับ